Gyászolunk

A halál mindig tragikus. Az értelmetlen, elkerülhető halál pedig mindig felfoghatatlan.  Február 15-én ilyen felfoghatatlanul tragikus körülmények között szenvedett halálos balesetet a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház két ideggyógyász orvosa. A legnagyobb fájdalom és a legnagyobb veszteség a családoké. A Kórház minden dolgozója nevében mély és őszinte részvétünket fejezzük ki a hátramaradottaknak.

Kórházi közösségünk számára is hatalmas veszteség mindkét munkatársunk elvesztése. Mindketten az Ideggyógyászat osztály oszlopos tagjai voltak, egyikőjük az osztály legrégebben, 23 éve itt dolgozó orvosaként, másikuk a legifjabbjaként örvendett köztiszteletnek, szeretetnek, mind közelebbi és távolabbi munkatársaik, mind betegeik körében.

Tragédia Gróf Tisza István Kórház BerettyóújfaluMunkatársaink, barátaink felfoghatatlan tragédiájában egy momentum nyújthat talán számunkra némi vigaszt: a rettenet oly hirtelen csapott le rájuk, hogy a két ártatlan áldozatnak talán nem volt ideje felfogni, és megijedni a közeledő, elkerülhetetlen végtől, hanem tudattalanul, szenvedés nélkül jutottak át oda, ahova valamikor mindannyian követni fogjuk Őket. Hisszük, hogy mindketten már ott vannak, ahova – mindenki saját hite szerint – csak a legjobbak kerülhetnek, hiszen aki ilyen kiváló orvos, jó és szeretetreméltó ember volt, mint Ők ketten, azok csak ott lehetnek.
Ártatlan áldozatuk pótolhatatlan űrt hagyott családjuk életében, és a kórház közösségében is. Tisztelt és szeretett munkatársainkat a Gróf Tisza István Kórház saját halottjainak tekinti.  
 
Az Ideggyógyászat összes munkatársával szombat este, csendes megemlékezésként, elhunyt munkatársaink emléke előtti tisztelgésként, gyertyát gyújtottunk.
 
Dr. Muraközi Zoltán főigazgató
magyar

Astellas díj 2013

A tavalyi évhez hasonlóan 2013-ban is lehetőség van Astellas-díj, az év egészségügyi szakdolgozója jelölésre.

A Gróf Tisza István Kórház két csoportot jelölt:

- járóbeteg-ellátás területén a Transzfuziológiai Osztályt,

Transzfuziológiai Osztály munkatársai

- fekvőbeteg-ellátás területén a Krónikus Belgyógyászat „A” részleget

Krónikus Belgyógyászat „A” részleg munkatársai

Az osztályoknál kihelyezett ládákban elhelyezhetők a betegelégedettségi kérdőívek.

A végső eredményekről bizottság dönt.

magyar

Meghívó

Meghívó HURO/1001/207/2.4.2 projektzáró rendezvényre - 2012. december 15. 10. óra

magyar

Pro Pathologia emlékérem a Patológiai osztályunk részére

Pro Pathologia emlékérem a Patológiai osztályunk részére

magyar

Magyar Pathológusok Társasága

Magyar pathológusok társaságának kitüntetése a pathológia részére

magyar

„ASTELLAS-DÍJ- Az év egészségügyi szakdolgozója” 2012

2012-ben ismételten meghirdetésre került az „ASTELLAS-DÍJ- Az év egészségügyi szakdolgozója” pályázat, melyre intézményünkből a Központi Anaesthesiologiai- és Intenzív Betegellátó Osztály szakdolgozói csoportját terjesztettük fel. A díj elnyerésére számos, kiváló teljesítményt nyújtó egyéni és csoportos jelölt közül a Gróf Tisza István Kórház szakdolgozói a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara különdíját nyerte el. Az ünnepélyes díjátadóra - a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Diplomaosztó Ünnepségének keretén belül - a Művészetek Palotájában került sor.

Az elismeréshez szívből gratulálunk!

astellas díj KAIBO

A díjazottak: Bazsó Lászlóné, Gurzó Andrea, Horváth Éva, Kecskeméti Brigitta, Matolcsiné Kasza Mária, Nagy Judit, Nagyné Hajdu Gabriella, Olléné Papp Anikó, Papp Gyöngyi, Réfiné Nagy Gyöngyi Edit, Szabó Andrea, Szabóné Nagy Katalin, Tagáné Gyányi Anita, Vilistein Anikó

A jelölőktől kapott szakmai méltatás:

"Az Intenzív Osztály ápolói, akik nap mint nap életek megmentésén fáradoznak, az intenzív ápolás területén évtizedek óta kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtanak. Munkájukat zárt ajtók mögött végzik, ami a betegek és hozzátartozók számára csak akkor válik láthatóvá, ha az osztályra súlyos, életveszélyes állapotban kerülnek. Az ápolóink munkáját az emberségesség, az empátia, a segíteni akarás jellemzi, a nagyfokú szellemi és fizikai igénybevétel ellenére is mindig jut egy jó szó, simogatás a rájuk bízott betegeknek, egy bátorító pillantás az aggódó hozzátartozóknak. Szakmai ismereteik széleskörűek, melynek bővítésére minden továbbképzési fórumot igénybe vesznek, továbbá házi tudományos referátumokon osztják meg tapasztalataikat, mely az evidenciákon alapuló ápolás gyakorlatát elősegíti. Az intenzív ápolók csapata lelkesedésével, rátermettségével öregbíti intézményünk jó hírnevét, amiért méltán lehetünk büszkék mindannyijukra."

KAIBO Astellas díj oklevél

 

 

magyar

Az egészségügy kiválóságait köszöntötték

A Semmelweis nap, valamint az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából a Gróf Tisza István Kórházban kitüntetéseket adtak át, illetve egy dolgozót előléptettek június 28-án.

A kórház vezetősége, osztályvezető főorvosai, szakdolgozó előtt Dr. Muraközi Zoltán főigazgató köszöntötte az immár „csak” vendégként megjelent Muraközi István polgármestert és Pálfi Anikó alpolgármestert, ugyanis május 1-vel állami fenntartású lett az intézmény. A július 1-től megváltozott területi ellátás kapcsán a főigazgató hangsúlyozta: ellátatlan beteg nem távozhat a kórházból.

A jeles nap alkalmából ünnepi beszédet Dr. Pete László orvos-igazgató mondott. Elöljáróban örömét fejezte ki amiatt, hogy együtt ünnepelhetik a Semmelweis napot és az Ápolók Nemzetközi Napját. – Semmelweis Ignác életműve példaértékű a mai egészségügyi dolgozóknak is. Születésnapja – július 1-je – az egészségügy jeles napja, ilyenkor előléptetésekkel, kitüntetésekkel, jutalmakkal ismerik el a kiemelkedően teljesítő dolgozókat – emelte ki az orvos-igazgató, hozzátéve, hogy mindenki kiemelkedően teljesít az egyre romló körülmények ellenére is. A betegek és hozzátartozóik meg vannak elégedve a kórház munkájával. A TVK - teljesítmény volumen korlát – miatt 200 millió forintot nem kapott meg a kórház, amiért pedig megdolgoztak – jegyezte meg a szakember. Örömteli eseményekről is beszámolt: az elmúlt évben 60 millió forintból a rendelőintézet tetejére napelemeket telepítettek, a technológiai tömb építése jó ütemben halad, a határon átnyúló HURO-s pályázatnak köszönhetően pedig az élesdi kórházzal építettek ki jó szakmai és baráti kapcsolatokat. További jó hír, hogy az országgyűlés elfogadta az egészségügyi dolgozók bérének rendezését, augusztus 1-től januárig visszamenőleg. Végül nemcsak a jutalmazottaknak, hanem a kórház valamennyi dolgozójának megköszönte eddigi áldozatos munkáját.

2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség

 

 

Főigazgatói javaslatra Tóth Katalin kiváló dolgozó lett. Dr. Balogh Endre Zoltánt adjunktussá léptették elő. Az orvos-igazgató részéről a kórház vezetőtestülete Dr. Szabó Ágnest kiváló dolgozó, Dr. Iszlai Sándort, Dr. Jánossy Gábort és Karalyos Miklósnét igazgatói dicséretben részesítette. Az ápolási igazgató részéről Nagy Imrénét kiváló dolgozó, Csanádi Istvánnét, Juhász Jánosnét, Szabóné Veres Irént, Vincze Árpádnét, Karalyos Dezsőnét és Magyar Imrét igazgatói dicséretben részesítette a kórház vezetőtestülete. Kun József gazdasági igazgató javaslatára Kövérné Kiss Éva kiváló dolgozó lett, míg Szamosközi János, Kun Zoltán és Szántai Gyula igazgatói dicséretet vehetett át.

2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség

2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség

2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség

2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség

2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség

2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

magyar

A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház helyzete a struktúra-átalakítás tükrében

            2012. március 28.-án az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban került sor a területi ellátási kötelezettséggel kapcsolatos tárgyalásokra. Ez a lépés mintegy lezárta a fekvőbeteg-struktúra átalakítását. Ennek lépései, a következők voltak:

            Kormánydöntés született többek között az egészségügyi intézmények állami kézbe történő vételéről.

            A folyamat levezénylését, és a későbbi fenntartó szerepét a GYEMSZI kapta.

            Adatgyűjtés, és szigorúan szakmai elemzést követően a szakmai kollégiumok döntöttek az egyes szakmák szükségleteinek meghatározásáról, valamint minden intézmény minden osztályát besorolták valamely progresszivitási szintre.

            Ezt az eredményt a GYEMSZI-nek visszaküldték, és a fenti szervezet ezt automatikusan átvezette az új struktúrába. Erről az intézményekkel egyenként tárgyaltak, majd a kifogásokat ismét a szakmai kollégiumok elé terjesztették. Az eredményt kiközölték az intézetekkel, valamint az OTH-van, mely szervezetnek a területi ellátási kötelezettséget (TEK) kellett kialakítania a szakmai kollégiumok döntése alapján.

            Mivel a szakmai kollégiumok döntése alapján egyes szakmákban az 1-es progresszivitási szintbe sorolt ellátóknál (ez megfelel a korábbi „városi, ill. területi kórház” besorolásnak!) nem indokolt a fekvő háttér, mivel az itt engedélyezett beavatkozásokat ambuláns (járó), illetve egy-napos-ellátás formában el lehet látni – ilyen pl. az urológia és a szemészet szakma -, vagy azért, mert a szinthez tartozó betegségcsoportokat más osztály keretében lehet kezelni - ilyen jelen esetben a tüdőgyógyászat, mely betegeinek 90%-át általános belgyógyászaton kezelhetőnek ítélt a szakmai kollégium -.

            A fentiek alapján a Gróf Tisza István Kórház új ágystruktúrája a következőképpen alakul, a jelen tervek szerint 2012. június 1-től:

Új szakmanév

Ágyszám 2012

Belgyógyászat

55

Gasztroenterológia

20

Sebészet

30

Szülészet

15

Nőgyógyászat

10

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

34

Fül-orr-gégegyógyászat

10

Neurológia

32

Traumatológia

32

Intenzív ellátás

8

Pszichiátria

58

Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás

4

Mint látható, jelen táblázatban nem szerepel osztályként az urológia és szemészet, valamint a tüdőgyógyászat. Az első kettő járó szakambulancia és egy-napos-ellátás formájában, illetve a fekvő igénye a sebészeti osztályhoz integrált mátrix-jellegű rendszerben fog működni. Ezt a 2x16 aktív ágyat az intézettől elvonták. A tüdőosztály 20 ágyát nem vette el a döntéshozó, hanem a belgyógyászathoz sorolta, a fentebb említett szakmai szempontok alapján. Ezzel ugyan lényegében megszűnt a „tüdőgyógyászat osztály”, azonban a belgyógyászat részlegeként, változatlan személyzettel és helyen tovább funkcionál, minimális szakmai változás mellett. Ugyancsak látható, hogy a fül-orr-gégészet is csökkent 6 ággyal. Ennek az indoka, hogy a jelentett esetek egy jelentősnek mondható részét ebben az esetben is egy-napos-ellátás formájában lehet (és kell a továbbiakban) végezni, és az ágyszám-elvonás ennek az arányában történt. Így összességében Intézetünktől 38 aktív ágyat vontak el. A szakmai kollégium támogatása mellett viszont kialakításra került egy 20 ágyas gasztroenterológiai részleg, szintén a belgyógyászat keretein belül.

            A tárgyalások során kértük, és természetesen a későbbiekben is kérjük, hogy az Intézeti TVK ne csökkenjen, hiszen a feladat mennyisége lényegében változatlan marad. Szintén kértük, illetve kérjük, hogy az elvont aktív ágyak helyett krónikus ágyakat kapjunk, hiszen azokat jelenleg is 99%-os kihasználtsággal működtetjük. Ebben az esetben örvendetes lépést sikerült már tennünk: a Kenézy Kórházzal kötött megállapodás alapján a volt megyei Kórház részünkre minden ellenszolgáltatás nélkül felajánlotta 25 krónikus ágyát működtetésre. Ez a megállapodás tegnap az OTH Főigazgatójához is el lett juttatva, így reményeink szerint ennek az átcsoportosításnak akadálya nem lesz! Így viszont Kórházunk ágyszáma jelen állás szerint „csupán” 13 ággyal csökken, mely szerintünk kezelhető és elfogadható!

            Területi ellátási kötelezettség. A jövőben a püspökladányi kistérség pár települése (P.ladány, és Szerep, valamint néhány szakma vonatkozásában Sárrétudvari) a karcagi kórházhoz tartozik majd. Ide került viszont a derecskei kistérség teljes egészében, így az elvesztett lakosságszámot bővebben pótolta a döntéshozó.

            A krónikus és járó ellátásról az ősz folyamán fog döntés születni, ezt még nem érintették a tárgyalások.

            Összességében elmondható, hogy a területünkhöz tartozó lakosok az átalakításból csupán annyit fognak érezni, hogy a szemészet és urológia szakmáknak nincs önálló osztályuk, hanem szükség esetén a sebészet osztályon kerülnek elhelyezésre. Ezt a minimális kényelmetlenséget azonban reményeink szerint feledteti az a tény, hogy Kórházunk továbbra is működhet, lényegében változatlan formában!

 

Berettyóújfalu, 2012. március 29.

                                                                                  Dr. Muraközi Zoltán

                                                                                          főigazgató

magyar

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program harmadik találkozója

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program harmadik találkozójához érkeztünk, 2012. március 03.-án, Élesden. A Gróf Tisza István Kórház előtt várakozott a busz, melynél szép számmal gyülekeztek az orvosok és szakdolgozók. Gyönyörű napsütéses időben utaztunk. Megérkezésünkkor már vártak minket az élesdi Kórház képviselői, Dr. Szász Tünde orvos-igazgató vezetésével. A csapatunk kettévált, hiszen most is két szekcióban zajlott a tanácskozás. A mai téma a sebészeti ellátás volt. A szakdolgozói szekció a Polgármesteri Hivatal nagytermében folyt, ahol a berettyóújfalui Kórház részéről Magyar Imréné, a sebészeti osztály főnővére és Nagy Zsoltné szakápoló tartott érdekes előadást. Az orvosi szekció az élesdi Könyvtár nagytermében Dr. Kóti Csaba osztályvezető főorvos előadásával kezdődött, majd Dr. Szabó Árpád főorvos tartott igen színvonalas, hasznos információkat tartalmazó előadást. Mindkét helyszínen a partner-kórház orvosainak illetve szakdolgozóinak előadásaival folytatódott a program. A nyelvi nehézségek áthidalása ismét szinkrontolmács berendezés segítségével oldódott meg. A szakmai program befejeztével az érdeklődők megnézhették a Kórházat, majd egy kellemes hangulatú vendéglátással zárult a nap, ahol a finom ételek elfogyasztása közben helyi néptáncos gyerekek műsorában gyönyörködhettünk. A következő találkozó 2012. április 21.-én lesz, Élesden.

magyar

A sürgősségi ellátást vitatták meg kórházunkban

Két héttel a nyitórendezvény után, a Gróf Tisza István Kórházban megtörtént az első szakmai konferencia, melynek témája a sürgősségi ellátás volt.

Az „Összefogás és határon átívelő együttműködés az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása érdekében” nevet viselő, európai uniós támogatással megvalósuló projekt következő állomásaként az élesdi kórház küldöttsége érkezett hozzánk, akiket elkísért Tipter Zeno polgármester is. A Dr. Böszörményi Nagy Géza terem zsúfolásig megtelt a helyi és a vendég kórház orvosaival, szakdolgozóival, akiket Dr. Muraközi Zoltán főigazgató köszöntött.

2012. évi sürgősségi osztály szakmai konferencia

A Berettyóújfalut bemutató film előtt az élesdi polgármester szólt röviden városukról. Kiderült: a 70 km-re, az E60-as nemzetközi főútvonal mentén található városnak közel tízezer lakosa van, a magyarság aránya 18, a szlovákoké 7, a romáké 11 százalék. Élesd is rendelkezik a városokban nélkülözhetetlen intézményekkel, így vannak bölcsődéik, óvodáik, általános iskoláik, de van középiskolájuk, kórházuk. Utóbbit a főigazgató, Todoca Ioan mutatta be. A térség mintegy 60 ezer lakosának egészségügyi ellátását biztosító kórházban öt osztály – gyermekgyógyászat, belgyógyászat, nőgyógyászat, sebészet és tüdőgyógyászat – működik. A tavalyi év a legnehezebb volt Romániában, ugyanis száz kórházat zártak be, szerencsére az élesdi megmaradt, s a közös európai uniós pályázatnak köszönhetően is, remélik, a jövőben is megmarad.

A továbbiakban két szekcióban folytatódott a konferencia. Az orvosi szekcióban – Dr. Pete László orvos igazgató moderálásával – a sürgősségi esetek kezelését, a légútbiztosítást, az újraélesztés időszerű kérdéseit osztották meg egymással a szakemberek.

A szakdolgozói szekcióban – Dr. Korcsmárosné Melher Erzsébet ápolási igazgató moderálásával – előadások hangzottak el a sürgősségi ellátás élesdi és magyarországi rendszeréről, a triázs, azaz a betegosztályozás szerepéről, illetve a betegészlelés és a monitorozási lehetőségekről.

A közösen elfogyasztott ebéd után lehetőség nyílt a kórházzal való ismerkedésre.

2012. évi sürgősségi osztály szakmai konferencia2012. évi sürgősségi osztály szakmai konferencia2012. évi sürgősségi osztály szakmai konferencia

2012. évi sürgősségi osztály szakmai konferencia2012. évi sürgősségi osztály szakmai konferencia2012. évi sürgősségi osztály szakmai konferencia

Kép és szöveg: Nyírő Gizella  

Undefined

Oldalak