„Szívemet hozzád emelem!” – interjú Veres Imre diakónussal

Évek óta, rendszeresen feltűnik a Gróf Tisza István Kórház folyosóin, kórtermeiben egy csendes, halk léptű férfi, aki különös segítséget, lelki támaszt nyújt igehirdetésivel, igeolvasásaival a betegeknek. Akik közelről nem ismerik, egyenesen tiszteletes úrnak emlegetik, jóllehet, Veres Imre diakónusnak nincs teológiai végzettsége. Mi késztette arra, hogy efféle missziót végezzen? – fordultunk az ötvenes éveiben járó férfihoz, a krónikus osztály első emeleti részlegén.

Veres Imre diakónus

Egy nagy betegség után tértem meg Istenhez, s éppen Isten iránti hálából, illetve az emberek iránti szeretetből végzem ezt a szolgálatot. Minden szabadidőmet erre szentelem, úgy is fogalmazhatunk: ennek élek.

 • Mikor volt az a pont, amikor megtért Istenhez?
 • 1993-ban műtöttek a debreceni idegsebészeti klinikán, majd itthon lábadoztam. Úgyszólván minden alaptevékenységet – járást, beszédet, a mindennap ismétlődő teendőket, mozdulatokat – újra kellett tanulnom. 1994 tavaszán mutattak be az akkori berettyóújfalui református lelkésznőnek, Kiss Klárának. Ő meghívott a gyülekezetbe, s presbiternek is megválasztottak. Attól kezdve a lelkésznővel együtt végeztük a kórházi szolgálatot. Időközben a lelkésznő elment a nagyrábéi gyülekezetbe, ám megkért arra, hogy én folytassam ezt a szolgálatot, itt, a kórházban. Akkor én úgy éreztem, mintha az Úr szólított volna meg a lelkésznőn keresztül. Így aztán az ezredforduló óta – Isten segítségével, kérve az ő bölcsességét – egyedül végzem ezt a szolgálatot.
 • Milyen beosztás szerint, hogyan végzi ezt?
 • A hét különböző napjain, több helyen végzem a szolgálatot a kórház területén. Hétfőn a pszichiátrián kezdek 17,45-kor, majd a zárt osztályon folytatom. Kedden a mozgásszervi rehabilitációs osztályon 17,15-kor, ezt megelőzően az idegosztály, a szemészet, az urológia, a hasi sebészet és a traumatológia kórtermeiben igeolvasást tartok, imádkozunk, illetve zsoltárokat éneklünk. Szerdán 3 órától a krónikus osztály emeleti folyosóján van az igehirdetés, igeolvasás és éneklés. Előtte és utána a kórtermekben keresem fel azokat a betegeket, akik állapotuknál fogva nem tudnak kijönni a folyosóra. Csütörtök, péntek a saját feltöltődésemet szolgálja, ilyenkor otthon pihengetek, igét olvasok. Szombaton a belgyógyászaton és a tüdő osztályon, illetve ritkán az intenzív és nőgyógyászati osztályon „fordulok elő”. Vasárnaponként pedig délután fél négytől a Dr. Böszörményi Nagy Géza teremben lelkészi istentisztelet folyik Balogh Sándor lelkipásztorral.
 • Milyen a fogadtatása a betegek körében?
 • Vegyes. Jó látni és megtapasztalni azt, hogy itt is térnek meg emberek, de olyanokkal is találkozom, akik igénylik a lelki támaszt, s várják is ezeket az alkalmakat. Nem is gondoltam volna korábban, hogy ennyire számon tartják ezeket a lelki támaszt nyújtó alkalmakat! Nem elégszer hangsúlyozom, hogy áldott legyen az Úr azért, hogy eszköz lehetek a kezében ehhez a lelki támogatás nyújtásához. Hálát adok Istennek azért, hogy a különböző felekezetekhez – római katolikus, baptista, görög katolikus – tartozó testvérek is jó szívvel veszik, hogy valaki ott van köztük, aki Isten igéjét hozza el közéjük, akik már betegségük miatt nem járhatnak templomba. Összességében, elmondhatom: jó szívvel veszik azt, hogy az egyház itt van velük a bajban is. Ezeken az alkalmakon szívesen emlékeznek vissza azokra az időkre, amikor otthonaikból járhattak templomba, még gyermekként a szüleikkel.
 • Hogyan fogadják ezt a missziót a kórház vezetői, dolgozói?
 • Igen humánosan viszonyulnak hozzám, sőt, előfordul, hogy szólnak, melyik kórterembe menjek, mert várnak a betegek. Hálaadással tölt el az is, hogy az orvosok közül többen templomba járnak, így még inkább átérzik, mennyire szükségük van betegségükben az embereknek a lelki támaszra. Külön megköszönöm a kórház vezetésének azt a megértő hozzáállását, amit például akkor tanúsítottak, amikor a Böszörményi Nagy Géza terem felújítás alatt volt, s biztosítottak számunkra méltó helyet az istentiszteletek idejére.
 • Meddig szándékszik végezni ezt a szolgálatot?
 • Mindaddig, amíg egészségem és az Úr engedi.

 

Beszélgetésünk végére már gyülekeztek is a betegek Veres Imre igehirdetésére. Ki járókerettel, ki nővéri segítséggel, míg mások a „tiszteletes úr” kíséretében foglalták el helyüket a folyosón. Az ismert 25. zsoltárral - „Szívemet hozzád emelem!” - kezdődött a félórás szolgálat, ami alatt egy-egy kedvenc zsoltárt is elénekeltek a betegek, akiktől „Áldás, békességgel” és kézfogással búcsúzott Imre. S ami a kívülálló számára meglepő, minden beteget nevén szólított…

Veres Imre diakónus a krónikus osztály betegei közöttVeres Imre diakónusVeres Imre diakónus a krónikus osztály betegei közöttVeres Imre diakónus a krónikus osztály betegei között

Kép és szöveg: Nyírő Gizella  

Undefined

A határmentiség nem hátrány, hanem előny!

Példamutató együttműködés valósul meg a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház és a partiumi Élesd kórháza között – köszönhetően a két intézmény által benyújtott és elnyert határon átnyúló közös pályázatuknak. A sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvény szombaton volt Élesden.

A berettyóújfalui küldöttséget, melyet Dr. Muraközi Zoltán főigazgató vezetett, elkísérte Pálfi Anikó alpolgármester, Dr. Ökrös Zoltán főjegyző és Székelyné Nagy Katalin aljegyző. A sikeres HU-RO pályázat bemutatásán jelen volt Cseke Attila szenátor, Románia korábbi egészségügyi minisztere, Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei ügyvezetője, a város polgármestere, alpolgármestere, Dr. Szász Tünde az élesdi, Dr. Pete László, a Gróf Tisza István Kórház orvos-igazgatója.


A kölcsönös bemutatkozások után, a projektmenedzserek – Szász Tünde és Pete László – röviden ismertették az egy év alatt megvalósuló projektet. Kiderült: a pályázat három részből áll. Négy-négy alkalommal szakmai konferenciát szerveznek a két kórházban, belgyógyászat, gyermekgyógyászat, nőgyógyászat és a sürgősségi ellátás területén, orvosok, szakápolók részvételével. Nyelvi kurzusokat is tartanak, hiszen a határok légiesülése következtében, sokan járnak át a berettyóújfalui kórházba, s a kommunikáció érdekében fontos a nyelvismeret: az élesdi kórházban magyarul, az újfaluiban románul tanulnak majd a projektben résztvevők. A pályázat részeként informatikai fejlesztésekre is lehetőség nyílik. Mindkét intézmény 50-50 százalékban részesül az európai uniós forrásból, ami közel 30 millió forint lesz a hazai oldalon – mondta el Dr. Pete László.
 
„Az összefogás és határon átívelő együttműködés az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása érdekében” címet viselő pályázat nyereség, ugyanakkor verseny is nemcsak a két ország, hanem az orvosok, paciensek, de a két város lakossága számára is – húzta alá Tipter Zénó, Élesd polgármestere. Pálfi Anikó alpolgármester azt emelte ki, hogy Berettyóújfalu eddig is igyekezett kihasználni a határmenti pályázati lehetőségeket, Nagyváraddal, Margittával, most pedig Élesddel.

Szabó Ödön szerint példás együttműködés valósul meg az egészségügy területén, mellyel a nemzetiségek is nyerhetnek. Cseke Attila pedig azt ajánlotta a két város kórházvezetői figyelmébe, hogy egymás erősségeit fejlesszék a jövőben az egészségügy piacán.

Dr. Muraközi Zoltán főigazgató gratulált a pályázatíróknak, s reményét fejezte ki a sikeres együttműködés továbbvitelét illetően.

A projektismertető után adták ünnepélyesen át a kórház új épülettömbjét. Az ünnepi beszédből kiderült: a mintegy tízezer lakosú Élesd kórháza 50-60 ezer ember egészségügyi ellátását szolgálja. Míg 8-9 évvel ezelőtt három orvosa volt a kórháznak, ma már 22-en vannak.
Nyírő Gizella

 

A programról bővebben olvashat: az oldalunkon

magyar

Karácsony a kórházban

Színvonalas karácsonyi műsorral zárult az év a Gróf Tisza István Kórházban 2011. december 22-én.

Karácsonyi műsor a kórházban

A Debreceni Zenetheatrum tagjai és a berettyóújfalui Mini-Színi Tanodás gyermekek közös produkcióval készültek e jeles alkalomra.
A közönség apraja-nagyja izgatottan várta a verses-zenés-táncos, hol látványos, hol megható előadást. Az est folyamán elhangzottak közismert hazai és külföldi karácsonyi dalok, musical részletek, karácsonyi versek, jégvirágos mondókák. A műsor végén a gyerekek szaloncukorral kedveskedtek a hallgatóságnak. Zárásként dr. Muraközi Zoltán főigazgató méltatta az ünnepi előadást, majd megköszönte a résztvevők:

Karácsonyi műsor a kórházban
Mező Kriszta, Fitos Viktor, Farkas Eszter, Harsányi Ferenc és természetesen a gyerekek- munkáját. Kedves és meghitt háromnegyed órával gazdagodhattak az érdeklődők.

Az eredeti cikk a berettyohir.hu oldalon olvasható

Írta: Pásztor Tamás 2011. december 23. péntek, 11:03

magyar

A Diabetesz Világnapját ünnepelték

Zsúfolásig megtelt a Nadányi Zoltán Művelődési Központ színházterme november 16-án, amikor is a Bihari Diabetesz Egyesület szervezésében megemlékeztek a Diabetesz Világnapról.

 

Diabétesz világnap

A rendezvényen megjelent Muraközi István polgármester, Muraközi Zoltán, a Gróf Tisza István Kórház főigazgatója, Pete László orvos igazgató, Nagy Bertalan főorvos. A megjelenteket köszöntő beszédében Muraközi István elmondta: ő maga még csak érdeklődés szintjén ismerkedik a diabetesszel, mint népbetegséggel, hiszen hazánkban egymillióra tehető a cukorbetegek száma. A betegség kialakulásához – egyebek közt – a mozgásszegény életmód is hozzájárulhat. Az ilyen alkalmak pedig a szakemberek segítségével fontos információkat juttatnak el a betegséggel kapcsolatban. A téma fontosságát jelzi, hogy az ENSZ november 16-át a Diabetesz Világnapjának jelölte – emelte ki a polgármester.

Muraközi Zoltán főigazgató egyszerre adott hangot büszkeségének és irigységének. Büszke arra, hogy van a kórháznak ilyen egyesülete, másrészt irigy, amiért teltházat vonz a rendezvény. A főigazgató szerint az intelligens és gazdag emberek betegsége a cukorbetegség, ám sem a társadalom, sem az ország nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy könnyebben éljenek az ebben a betegségben szenvedők.

Nagy Bertalan főorvos szerint négymillióra tehető hazánkban a lappangó cukorbetegek száma, ami eléggé riasztó. Az egyesület igyekszik segítséget nyújtani: diétáról szóló előadásokkal, de a kezelésekről is informálják az immár nemcsak helybeli, hanem környékbeli településen élő érintetteket is. Az egyesület gazdálkodásáról Zákány Sándorné számolt be.

A Diószegi Kiss István Református Általános Iskola diákjai verses-dalos műsorral kedveskedtek, majd Dr. Szegedi László osztályvezető főorvos tartott előadást a cukorbetegség sajátosságairól, annak szövődményeiről, illetve a gyógyítás lehetőségeiről.

A cukorbetegség okozta idegbántalmak megelőzéséről és kezeléséről Dr. Keller Réka tartott előadást, melyben ijesztő számot jelentett be: 2025-re minden 10. ember érintett lesz a cukorbetegségben. Balogh Sándorné egészségnevelő dietetikus étrendi és életmód tanácsokat adott, majd újabb kulturális műsor színesítette a délutánt.

Felléptek a biharnagybajomi táncos lábú nagyik, a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének népdalénekesei, valamint Senior táncosai.

Nyírő Gizella

magyar

Az együttműködés lehetőségeit kutatják

A Kenézy Gyula Kórház és a Gróf Tisza István Kórház vezetői október 3-án megállapodtak abban, hogy áttekintik a szakmai együttműködés lehetőségeit – mondta el Dr. Muraközi Zoltán főigazgató.

Szakmai tanácskozás kórházunk és a Kenézy Gyula Kórház munkatársai részvételével.

Ennek következő állomása november 9-én a Kenézy Kórházban volt, amikor is a műtétes szakma képviselői találkoztak, s bemutatták szakterületüket az együttgondolkodás megkezdése céljából.

Szakmai tanácskozás kórházunk és a Kenézy Gyula Kórház munkatársai részvételével.Szakmai tanácskozás kórházunk és a Kenézy Gyula Kórház munkatársai részvételével.Szakmai tanácskozás kórházunk és a Kenézy Gyula Kórház munkatársai részvételével.

Az újabb találkozóra november 23-án került sor a berettyóújfalui kórház Dr. Böszörményi Nagy Géza termében, ahol a belgyógyászat, a tüdő és idegosztály vezető főorvosai mutatták be saját osztályaik működését, személyi és tárgyi adottságaikat, mindkét kórházból.

Bemutatkozott még a Kenézy Kórház fertőző osztálya is, mivel ilyen osztály Újfaluban nincs, illetve a Gróf Tisza István Kórház krónikus osztálya is, ugyanis ilyen osztály pedig a Kenézyben nincs.

A moderátor Dr. Pete László orvos-igazgató elmondta: az egészségügy átalakításának folyamatában mintegy „előre menekülnek”a kezdeményezéssel, hiszen mindkét fél érdeke az eredményes és gazdaságos együttműködés lehetőségének felkutatása és jövőbeni kiaknázása.

Nyírő Gizella

magyar

Szakmai elismeréseket adtak át Batthyány-Strattmann László születésnap-ján - A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye

2011. október 27-én Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Batthyány-Strattmann László születésének 141. évfordulója alkalmából szakmai elismeréseket adott át. A díjátadón Dr. Jávor András közigazgatási államtitkár pohárköszöntőt mondott és méltatta az elismerésben részesülteket. Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként 

Pro Sanitate díjban részesült: Dr. Erdélyi Mihálya berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának nyugalmazott szülész-nőgyógyász főorvosa. 
Volt munkatársunk kitüntetéséhez a Gróf Tisza István Kórház közössége nevében szívből gratulálunk!

 

magyar

Tudományos üléssel ünnepelt a kórház

A napokban lett 83 éves a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház, mely a jeles napot tudományos konferenciával és szakdolgozói elismerések átadásával ünnepeltemeg. A zsúfolásig megtelt Dr. Böszörményi Nagy Géza teremben megjelenteket – köztük a jelenlegi és korábbi kórházvezetőket - Muraközi István polgármester köszöntötte.

83 éves a kórház tudományos ülés

A polgármester példaértékűnek nevezte a megemlékezést, mely tudományos üléssel párosult. Mint fogalmazott, születésnapra ajándékkal illik jönni, ám most az ajándék késik, ugyanis a kórház előtti Orbán Balázs tér elkészülte és átadása november 30-a, tehát azt a kis időcsúszást elfogadhatjuk. Az önkormányzat hosszú távon is számol a kórházzal, ennek ékes bizonyítéka a hamarosan megkezdődő tömbösítési beruházás, melynek átadásával ünnepelhetjük a következő születésnapot. A továbbiakban reményét fejezte ki a polgármester arra vonatkozóan, hogy a 85-ik, 90-ik és 100-ik születésnapot is együtt fogják megünnepelni, hiszen a legfontosabb ajándék: hinni jövőnkben!

A mikrofonhoz lépő főigazgató, Muraközi Zoltán, feltette a kérdést: mit is ünneplünk most? A válasz: magunkat, azt a közösséget, amely létrehozta és működteti a kórházat. – „Azokról is meg kell emlékeznünk, akik már nincsenek köztünk. Mert aki a múltját nem tiszteli, az a jövőt nem érdemli” – intézte a jelenlévőkhöz a főigazgató. A jelenről elmondta: életerős egészségben van a kórház, a jövőről pedig bejelentette: az újfalui kórház rajta van az egészségügy leendő térképén, változatlan struktúrában számít a kormányzat az intézményre. Mindenkinek megmarad a státusza, s nem vesztese, talán nyertesei leszünk az átalakításnak – vetítette előre. A nagyberuházás két héten belül elkezdődhet, elkészülte után pedig öt évig fenn kell tartani, tehát addig sorsunk biztosított – nyugtatta meg a dolgozókat a főigazgató.

Szakdolgozók nélkül nincs gyógyulás, ezt ismerte fel Dr. Korcsmárosné Melher Erzsébet ápolási igazgató, akinek köszönhetően idén első ízben adtak át hat munkatársnak szakdolgozói díjat.

Kimagasló szakmai munkájáért, elhivatottságáért, emberi kvalitásáért részesült ebben a díjban:

 • Abrudán Zoltánné
 • Élesné Bedő Bernadett
 • Pap Mária Zsuzsanna
 • Szabó Lajosné
 • Sziklai Emőke
 • Bartha Barna.

83 éves a kórház tudományos ülés83 éves a kórház tudományos ülés83 éves a kórház tudományos ülés83 éves a kórház tudományos ülés

Előadások hangzottak el a gyermekbántalmazásról (Borsósné Csillag Anikó), az agyérgörcs múltbeli és jelenlegi kockázatairól, kezeléséről (Túri Tamara), a betegekkel való kapcsolattartásról (Juhászné Gitye Ildikó), a pszichiátriai osztály humánerőforrásáról (Szatmári Csaba), valamint a betegellátást végzők és az ellátottak jogairól (Mezeiné Csicsely Mónika).

Nyírő Gizella

magyar

Oldalak